Üdvözöljük a Teleki Blanka Kollégium weboldalán!


Internet szabályzat

Az SZTE Teleki Blanka Kollégium számítógépes hálózatának használati szabályzata.

BEVEZETÉS

A kollégiumi hálózat (továbbiakban TELEKINET) használati szabályzata mindenkire vonatkozik, aki a számítógépét a kollégium számítógép hálózatába köti, oda vezeték nélküli kapcsolat segítségével kapcsolódik. Mivel a TELEKINET az egyetemi hálózat része, az itt nem szabályozott minden (technikai és fegyelmi) kérdésben az egyetemi hálózat használati szabályzata, az egyetem informatikai szabályzata, az egyetem informatikai biztonsági szabályzata a mérvadó.
Kollégiumi hálózat alatt, szűkebb értelemben a kollégiumban lévő kábelezést és az azt kiszolgáló aktív eszközöket értjük - ide értve a vezeték nélküli kapcsolódást biztosító routereket és access pointokat -, valamint ennek összeköttetését az egyetemi hálózattal; tágabb értelemben az ezen a hálózaton keresztül elérhető szolgáltatások összességét (erőforrás gépek, egyetemi hálózat elérhetősége, Internet, szervereken futtatható programok, stb.) A kollégiumi hálózat és hálózati infrastruktúra a kollégium tulajdona. Célja, hogy a kollégisták tanulmányait, szakmai fejlődését és a kollégiumi közösségi élet magasabb szintre emelését elősegítse. A TELEKINET üzemeltetését az SZTE Teleki Blanka Kollégium Számítástechnikai Kör (a továbbiakban KSZK) végzi a következőkben szabályozott feltételekkel.


FIZIKAI TOPOLÓGIA

A kollégiumban egy központi switch található, melyek a második és a negyedik emeleti rendezőszekrényekben található aktív eszközökkel vannak összekötve. Az épületek belső rendszere CAT5/CAT5e UTP kábelezésű Ethernet hálózat. Minden szobában 2 db végponton keresztül lehet a TELEKINET-hez csatlakozni. A csatlakoztatott számítógépek összeköttetését aktív eszközök végzik, 100/1000 Mbit/s sebességen. A hálózat Internet kapcsolatát az épületben elhelyezett 1000 Mbit/s-os sávszélességű eszköz biztosítja, amely optikai kábelen csatlakozik az JGYPK hálózatához.


ÜZEMELTETÉS

A KSZK alapvető feladata a kollégiumi router és az emeleti folyosókon felszerelt csatlakozók között a hálózat biztosítása. A KSZK vállalja, hogy legjobb tudása szerint törekszik a hálózat zavarmentes és folyamatos működését, illetve az alább felsorolt szolgáltatásokat nyújtani:

 • IP címek kiosztása.
 • A hálózat passzív és aktív eszközeinek karbantartása.
 • A kollégiumi szerver/szerverek működtetése.
 • TCP/IP protokollok használhatósága a belső hálózaton
 • A kszk.teleki[at]gmail.com címre érkező hibabejelentések kapcsán a hibák orvoslása, kivizsgálása, a kérdések megválaszolása.

A KSZK a hálózat és/vagy az infrastruktúra használhatósága és biztonsága érdekében korlátozhatja, letilthatja a külső hálózat elérhetőségét.

CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATHOZ

A kollégisták a következő feltételek mellett kapcsolhatják be saját gépeiket az TELEKINET-be:

 • Saját tulajdonú számítógép.
 • Saját tulajdonú hálózati csatolókártya (UTP-s).
 • Saját tulajdonú UTP Patch kábel (amely megfelelő hosszúságú ahhoz, hogy a számítógép hálózati kártyáját a fali csatlakozóval összekösse).
 • Felelősségvállalás a saját számítógépen található programok, állományok jogtisztaságáért.

A hálózatot csak regisztrált felhasználó használhatja.

HOTSPOT

A HOTSPOT-ot egy felhasználó egyszerre csak egy eszközzel használhatja. A későbbi hálózat újítási projektek után egy felhasználó több eszközt is használhat egyszerre. De amíg ez nem valósul meg a könnyed internetezés érdekében egyszerre csak egy eszközzel lehetséges az internet használata.

IP-CÍMEK KIOSZTÁSA

A regisztráció során a KSZK egy felhasználónévvel és jelszóval látja el az igénylőt, amellyel azonosíthatóvá válik a hálózatban.
A külső hálózat felé már csak az adott IP cím látszik, amelyet az igénylő kap, azonban visszaélés esetén a regisztráción leadott adatokból konkrét személy felelősségre vonható. Ezért minden regisztrációval kapcsolatos változást haladéktalanul be kell jelenteni valamelyik rendszeradminisztrátor megkeresve.

A TELEKINET HASZNÁLATA

A TELEKINET csak non-profit tevékenységre használható. A hálózat alapvetően a bevezetőben említett oktatási célokra használható, kivéve a következő tiltásokat:

 • Másik személy megszemélyesítése a hálózaton, akár a nevében történő levélküldéssel, akár más módon.
 • Mások zavarása, zaklatása, megtévesztése.
 • Hálózaton továbbított információk jogosulatlan megszerzése, megváltoztassa vagy ilyen irányú kísérlet.
 • Olyan anyag továbbítása vagy közzététele a hálózaton, amely a magyar törvényeket, a hatályos egyetemi, kolégiumi szabályokat, illetve az általános emberi, etikai normákat sérti.
 • Politikai, vallási, etnikai, uszító, stb. megnyilatkozások közzététele, továbbítása.
 • Rendszer feltörése vagy erre irányuló próbálkozások.
 • A TELEKINET belső hálózatán kívülről elérhető reklámnak minősülő anyagokat elhelyezni haszonszerzés céljából
 • IP cím, hálózati kártya jogosulatlan használata.
 • A hálózat működésében zavart előidéző, vagy folyamatosan erős hálózati forgalom generálása.
 • Vírusok terjesztése, illetve a feltehetően vírusos számítógépek hálózatban üzemeltetése.
 • A hálózat üzemeltetéséhez szükséges hardver eszközök (beleértve a folyosói kábelcsatornákat is) mindenfajta megbontása, szerelése, átkonfigurálása, rongálása, a hálózat fizikailag más hálózathoz történő csatlakoztatása.
 • Hálózatra irányuló szervert (szerver szolgáltatást) üzemeltetni.
 • Bejelentés nélkül fizikailag vagy logikailag eltérő belső hálózatot üzemeltetni (pl.: szobákat saját kábellel összekötni, IP címeket NAT-olni, stb.)
 • Peer-To-Peer hálózat használata.
 • 30-nál több szál használata.
 • DHCP-szerver üzemeltetése.
 • Túlforgalmazás: a slidewindow szerint.
 • MasterBrowser server üzemeltetése.
 • Egyetemi címtartományon kívül eső domain név használata
 • Hibásan beállított levelezőprogram használata
 • Open proxy, open relay üzemeltetése.
 • Az adott szinteken telepített WiFi routerek nem megfelelő használata
 • Saját WiFi router üzemeltetése.(Ezzel kapcsolatos információért keres a rendszergazdát.)

A jelenlegi szabályzat az eddig ismert hálózat működését károsan befolyásoló alkalmazásokra vonatkozik csak. Az eddig ismeretlen hálózat működését károsan befolyásoló alkalmazások előzetes szabályzatmódosítás vagy bejelentés nélkül eredményezhetnek büntetést.

Az KSZK nem vállalja az egyedi gépek védelmét, és a hálózati szabályzatban foglaltak betartásához szükséges beállítások elvégzését. Ezért a következőket mindenkinek érdemes figyelembe vennie:

 • Saját üzemeltetésű firewall az esetleges belső vagy külső támadások kivédéséhez.
 • Vírusirtó telepítése, rendszeres frissítése és futtatása.
 • A felhasználó regisztrációjával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető az általa forgalmazott adatmennyiséget névetlenül mérje, súlyoza és ezek alapján a sávszélességét korlátozza.

HIBABEJELENTÉSEK

A TELEKINET-tel kapcsolatos hibákat kizárólag személyesen lehetséges közölni illetve a kszk.teleki[at]gmail.com címeken lehet jelezni.

SZANKCIÓK

Az elkövetett visszaéléseket a következő csoportokba osztjuk:

 • Belső hálózat működését érintő gondatlanságból elkövetett cselekmény (pl.:kábelcsatornák rongálása, (WiFi-) router eszközök módosítása, kikapcsolása, túlforgalmazás).
 • Belső hálózatot érintő gondatlanságból elkövetett esemény (pl.: IP cím ütközés, vírusos számítógép stb.).
 • Belső hálózaton egy vagy több gépet érintő szándékosan elkövetett cselekmény (pl.: DHCP, portscan stb.).
 • Külső hálózat fele irányuló gondatlanságból elkövetett cselekmény (pl.: hibásan beállított levelezőprogram, open proxy, open relay stb.).
 • Külső hálózat fele irányuló szándékosan elkövetett cselekmény (pl.: betörési kísérlet, peer 2 peer, hibásan beállított levelezőprogram, open proxy, open relay stb.).

Más (külső) hálózat felügyeleti szervek által kezdeményezett, visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatokhoz a KSZK minden segítséget megad, de ha a visszaélés ténye nem bizonyított, törekszik a TELEKINET felhasználók személyiségi jogainak védelmére. Az ügy súlyának megfelelően az KSZK (a kollégium és az egyetem vezetőségével, vagy külső hálózat felügyeleti szervvel együttműködve) büntetést állapít meg. A büntetések a következők lehetnek:

 • Szóbeli figyelmeztetés.

Hálózati kapcsolat felfüggesztése terjedhet:

 • Belső hálózatot érintő gondatlanságból elkövetett esemény esetén: megszüntetésig és bejelentésig.
 • Belső hálózaton egy vagy több gépet érintő szándékosan elkövetett cselekmény esetén: 1 hét - 1 hónap.
 • Belső hálózat működését érintő gondatlanságból elkövetett cselekmény esetén: 2 hét - 6 hónap.
 • Külső hálózat fele irányuló gondatlanságból elkövetett cselekmény esetén: 1 hét - 2 hónap.
 • Külső hálózat fele irányuló szándékosan elkövetett cselekmény esetén: 1 hét - 6 hónap.

A gondatlanság bizonyítása a felhasználó feladata.
Ha szabálysértő személye nem egyértelmű, de szobára korlátozott, akkor a szoba minden lakója azonos szankcióval sújtható. Indokolt esetben az KSZK kezdeményezheti az ügy magasabb - kari illetve egyetemi - szintre továbbítását.

Szeged, 2017.02.26